phổ thông
Học sinh Đông Á vượt trội phương Tây

Học sinh Đông Á vượt trội phương Tây

0
Đông Á vừa trở thành khu vực có hệ thống giáo dục phổ thông tốt nhất thế giới, học sinh (HS) hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa ở các nước phương Tây.
Sáu cái khó của giáo viên

Sáu cái khó của giáo viên

0
Có lẽ chưa có thời kỳ nào mà người đi dạy, nhất là dạy học ở trường phổ thông gặp nhiều khó khăn như hiện nay.