phòng khám nhân đạo
Bà Vân (bìa trái) cùng nhóm bạn phát quà từ thiện cho bệnh nhân nghèo	 /// Ảnh: Duy Tân

Chuyện tử tế: Người mê làm từ thiện

2
Hơn 10 năm qua, bà Nguyễn Thị Tuyết Vân (An Giang) dành nhiều công sức vào việc mở phòng khám nhân đạo, xây nhà tình thương, xây cầu... và là người nòng cốt trong nhóm từ thiện cửa hàng 0 đồng, hỗ trợ xe cấp cứu miễn phí.