Phú Hoàng Anh
Chủ đầu tư liên tục bị khách hàng phản đối /// Sơn Sơn

Giao nhà chưa nghiệm thu bị phạt 285 triệu đồng

0
UBND TP.HCM đã ban hành quyết định 1502 xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động bất động sản đối với Công ty cổ phần Phú Hoàng Anh số tiền 285 triệu đồng vì giao nhà chưa nghiệm thu cho khách hàng.