phương án cung cấp điện
EVN SPC đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cấp điện ổn định trong mùa khô và cả năm 2019 /// Sỹ Hoàng

Nhu cầu điện tăng cao và giải pháp của EVN SPC

0
Để đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã xây dựng phương án cấp điện với giải pháp đầu tư xây dựng kết hợp với điều hành phương án cung cấp điện.