phương pháp dạy học mới
Thí điểm phương pháp dạy học mới

Thí điểm phương pháp dạy học mới

0
Năm học 2012-2013, tỉnh Phú Yên thí điểm phương pháp dạy học mới với tên gọi “Bàn tay nặn bột” cho 2 môn: tự nhiên và xã hội lớp 3, khoa học lớp 4 tại 2 trường tiểu học u Cơ (TP.Tuy Hòa) và thị trấn Phú Hòa (H.Phú Hòa).

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng