prudential finance
Prudential Finance đã giải ngân 13.000 tỉ

Prudential Finance đã giải ngân 13.000 tỉ

0
Công ty tài chính Prudential Việt Nam (Prudential Finance) vừa được Ngân hàng Nhà nước trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2015.