Thành lập Đoàn kinh tế Quốc phòng 516

Thành lập Đoàn kinh tế Quốc phòng 516

0
Đoàn kinh tế Quốc phòng Tam Quang thuộc Quân khu 5, phiên hiệu đơn vị là Đoàn kinh tế Quốc phòng 516, có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ địa phương phát triển kinh tế - xã hội của vùng và bảo đảm mục tiêu quốc phòng.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp báo	 /// Ảnh: Ngọc Dương

Quân đội làm kinh tế gắn với quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

17
Bộ Quốc phòng không có quan điểm trái ngược nhau mà mọi chủ trương đều thống nhất rất cao bằng văn bản, nghị quyết. Cần hiểu là quân đội không làm kinh tế đơn thuần mà làm kinh tế gắn với quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.