quản lý đất công
Chấn chỉnh các dự án sai phạm, thua lỗ

Chấn chỉnh các dự án sai phạm, thua lỗ

0
Báo cáo thẩm tra của các ủy ban trong phiên khai mạc đồng tình với các kết quả tích cực của Chính phủ đạt được, nhưng cũng lưu ý và đề nghị chấn chỉnh một số vấn đề lớn.