quản trị viên tập sự
Thử sức với chương trình Quản trị viên tập sự

Thử sức với chương trình Quản trị viên tập sự

0
Ngày 18.3, gần 300 sinh viên đến từ nhiều trường đại học ở TP.HCM đã tham gia buổi hội thảo chuyên sâu về ngành hàng tiêu dùng nhanh do Tổ chức sinh viên AIESEC phối hợp với Công ty PepsiCo Việt Nam tổ chức.