quảng cáo whatsapp
WhatsApp đã bắt đầu triển khai hiển thị quảng cáo /// Ảnh: AFP

WhatsApp bắt đầu chèn quảng cáo

0
Sau một thời gian bị Facebook mua lại, ứng dụng nhắn tin WhatsApp đã bắt đầu bước vào giai đoạn thương mại hóa bằng việc chèn thêm quảng cáo để tạo doanh thu.