quy hoạch cán bộ
Gương  vị cố bộ trưởng

Gương vị cố bộ trưởng

3
Việc Bộ Chính trị thành lập 5 đoàn công tác, kiểm tra về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đang được dư luận quan tâm, ủng hộ.
Quy hoạch và thi tuyển

Quy hoạch và thi tuyển

0
Lâu nay, chúng ta đã quen với công tác quy hoạch cán bộ. Quy hoạch đảm bảo tính chủ động trong công tác nhân sự, hạn chế  tình trạng “nước đến chân mới... đốt đuốc tìm người”. Nhưng không hiếm quy hoạch thành “quy hoạch treo”.