rbi
 /// Reuters

Ấn Độ bất ngờ giảm lãi suất

0
Ấn Độ vừa giảm lãi suất, lấy lý do nhiều nguy cơ đang gia tăng với nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất thế giới.