rơi giàn giáo
Công nhân thận trọng tháo dỡ từng thanh sắt để tránh khả năng giàn giáo bị rơi xuống mặt đường  /// Ảnh: Nguyễn Chung

Rơi giàn giáo, tắc đường nghiêm trọng

2
Giàn giáo tại một khách sạn đang xây dựng bị rơi khiến người đi đường bị một phen hú vía. Giao thông qua đoạn đường bị ách tắc nghiêm trọng.