samsung
Sẽ có sự thay đổi tên gọi của dòng Galaxy A vào năm sau /// Ảnh: AFP

Samsung muốn làm mới tên gọi dòng Galaxy A

0
Nhiều khả năng nhà sản xuất Samsung đang muốn thay đổi chiến lược về cách đặt tên sản phẩm của mình, với mục tiêu ban đầu là dòng Galaxy A.