sản phẩm văn hóa
Sản phẩm gốm Phù Lãng /// ẢNH: LÊ BÍCH

Di sản cũng cần làm mới

0
Đưa nghệ sĩ vào nhà máy truyền cảm hứng về sáng tạo kiểu dáng là dự án UNESCO đang thực hiện tại VN để nâng giá trị của tinh hoa nghề bằng thiết kế mới.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng