ship báo thanh niên
'Ship' Báo Thanh Niên tận tay bạn đọc

'Ship' Báo Thanh Niên tận tay bạn đọc

0
Chương trình “Ship Báo Thanh Niên tận tay bạn đọc” đã được thực hiện phục vụ bạn đọc khu vực TP.Đà Nẵng từ 1.1.2019 trước khi mở rộng tại các tỉnh miền Trung.
'Ship' Báo Thanh Niên tận tay bạn đọc

'Ship' Báo Thanh Niên tận tay bạn đọc

0
Từ ngày 1.1.2019, Báo Thanh Niên chính thức triển khai chương trình “Ship Báo Thanh Niên tận tay bạn đọc”. Chương trình sẽ thực hiện thí điểm cho bạn đọc khu vực TP.Đà Nẵng trước khi mở rộng tại các tỉnh miền Trung.