Trường THPT Đức Linh (Bình Thuận) /// Quế Hà

Giáng chức hiệu trưởng Trường THPT Đức Linh

17
Ngày 1.8, Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận Phan Đoàn Thái đã ký quyết định kỷ luật với hình thức giáng chức Hiệu trưởng Trường THPT Đức Linh đối với ông Nguyễn Hữu Thành (từ Hiệu trưởng xuống Phó hiệu trưởng).