Sở NN-PTNT Bạc Liêu

Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Phước Long, Bạc Liêu /// Ảnh: Trần Thanh Phong

Bạc Liêu cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

0
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân, Chương trình đã gặt hái được nhiều thành công rất đáng ghi nhận.