số Pi
Số Pi và nghệ thuật

Số Pi và nghệ thuật

0
Ai học toán cũng biết tính toán đường tròn thì liên quan đến con số Pi với giá trị 3,14159… Giờ đây, lần đầu tiên số Pi được biến hình vào tác phẩm nghệ thuật.