sữa Mộc Châu
Ồng Trần Công Chiến

Ông Chiến ‘bò’

0
Ông là Trần Công Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng GĐ Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu. Là người đứng đầu doanh nghiệp đóng thuế cao nhất tỉnh Sơn La nhưng ông Chiến vẫn thích được mọi người gọi mình là Chiến “bò”.