sụt giảm doanh thu
Nguyên nhân của sự sụt giảm này đến từ bộ đôi iPhone 7 bán ra không được như kỳ vọng  /// Ảnh Reuters

Sau 15 năm thành công Apple đã bị sụt giảm doanh thu

2
Apple đã lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi đều tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong suốt 15 năm qua kể từ thời điểm 2001. Nhưng kỷ lục ấy đã bị chấm dứt trong năm nay.