tàu lửa trễ chuyến
Tàu trật bánh ở Bình Thuận

Tàu trật bánh ở Bình Thuận

0
Khoảng 2 giờ ngày 27.1, tàu SE1 bị trật bánh khỏi đường ray tại khu vực Sông Lòng Sông (H.Tuy Phong, Bình Thuận).