thắc mắc về tình dục
Những câu hỏi trên Roo đều có thể thực hiện trên nền tảng nặc danh /// Planned Parenthood

Kênh giải đáp thắc mắc tình dục cho giới trẻ

0

Giới trẻ thời nay lớn lên với internet nhưng có những câu hỏi “nhạy cảm” họ không những chẳng thể nào giãi bày cho cha mẹ, mà còn không sẵn lòng tìm kiếm câu trả lời trên mạng xã hội.