thần chú
Thầy bùa trị bá bệnh

Thầy bùa trị bá bệnh

2
Lần theo cái chết tức tưởi của một bệnh nhân tử vong sau khi chữa bệnh bằng bùa ngải, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến và ghi lại những chiêu trò bùa phép mê tín lừa đảo...