thanh thản
Phút nông nổi tuổi già

Phút nông nổi tuổi già

0
Chỉ vì một phút nông nổi, ông đã tự làm vuột mất những ngày tháng đáng ra được sống thanh thản khi đã đi gần hết con dốc cuộc đời.