thanh toán thuê
 /// Ảnh: Công an cung cấp

Khởi tố nghi phạm mang súng lên TP.HCM thanh toán thuê

0
Sau khi nhận lời, Mến rủ thêm Cần, Tiến, Phi mang theo súng tự chế và các hung khí khác rồi thuê ô tô loại 7 chỗ để đến Đồng Nai 'hội quân', sau đó xuống TP.HCM thanh toán nhóm người theo yêu cầu.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng