thay MBA
Lần đầu tiên thay MBA không cắt điện

Lần đầu tiên thay MBA không cắt điện

0
Mới đây, Điện lực TP.Quảng Ngãi (Công ty Điện lực Quảng Ngãi) đã lần đầu tiên thực hiện thay MBA không cắt điện thuộc trạm biến áp Quang Trung 1 (ảnh).