thi bơi
 /// Ảnh: Ngọc Dương

3.000 học sinh tham gia kiểm tra trình độ bơi

0
Ngày 26.4, tại TP.HCM, gần 3.000 học sinh lớp 3 của quận 5 đã lần lượt tham gia kiểm tra trình độ và nhận giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn của Liên đoàn thể thao dưới nước TP.HCM.