thiềng liềng
Gian nan đường đến trường của chị em Nga - Ảnh: Nữ Vương

Trắc trở đường đến trường

0
Là một ấp đảo xa xôi, hẻo lánh tại Cần Giờ (TP.HCM), hằng ngày những đứa trẻ ở Thiềng Liềng phải lội bộ nhiều cây số mới xuống được đò đi học.