thiếu trách nhiệm
Sửa chữa thiếu trách nhiệm

Sửa chữa thiếu trách nhiệm

0
Người dân khu dân cư Lâm đặc sản (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bức xúc bởi dự án thi công các tuyến đường khu vực chất lượng quá kém, bị yêu cầu khắc phục nhiều lần nhưng vẫn làm ẩu.