thiếu vốn
Thiếu vốn cho hạ tầng giao thông Phú Quốc

Thiếu vốn cho hạ tầng giao thông Phú Quốc

0
Theo báo cáo của BQL Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc (Kiên Giang), trong số các dự án (DA) hạ tầng trọng điểm ở huyện này, chỉ có DA xây dựng sân bay quốc tế Dương Tơ là đảm bảo đúng tiến độ.