thông tin giao thông
Trung tâm điều hành thành phố thông minh của TP.HCM đã đi vào hoạt động /// Ảnh: TIỂU THIÊN

Đã có IOC, TP.HCM quản lý đô thị bằng công nghệ

0
Thông tin của Trung tâm điều hành đô thị thông minh phục vụ cho lãnh đạo TP.HCM để quản lý, điều hành. Đồng thời sẽ 'mở' để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.