Thông tư 203
Vẫn chưa được bán chứng khoán trong ngày

Vẫn chưa được bán chứng khoán trong ngày

0
1.7 là ngày Thông tư 203 của Bộ Tài chính có hiệu lực, trong đó có quy định cho phép các nhà đầu tư (NĐT) chứng khoán (CK) được mua bán CK trong ngày.