thu gom rác dân lập
Giảm 50% học phí cho con của người thu gom rác

Giảm 50% học phí cho con của người thu gom rác

4
Sở TN-MT TP.HCM đề xuất người trực tiếp thu gom rác dân lập được hỗ trợ 3 bộ đồng phục trong 3 năm. Con người thu gom rác được hỗ trợ 50% học phí trường công lập mẫu giáo và phổ thông trên địa bàn TP.