thu nhập đầu người
Năm 2035 thu nhập trung bình của người Việt là 7.000 USD

Năm 2035 thu nhập trung bình của người Việt là 7.000 USD

2
'Việt Nam cần duy trì mức tăng trưởng tối thiểu 7% mỗi năm, nhằm nâng mức thu nhập trung bình lên trên 7.000 USD vào năm 2035', theo Báo cáo Việt Nam 2035 do Chính phủ Việt Nam và nhóm chuyên gia Ngân hàng thế giới thực hiện vừa được công bố chiều nay 23.2.