thư trong chai
Bức thư chai “già” nhất

Bức thư chai “già” nhất

0
Một bức thư trong chai được tìm thấy sau gần một thế kỷ “đi lạc” trên biển đã được Tổ chức Guinness công nhận kỷ lục thế giới (ảnh).