thuốc hết hạn sử dụng

Số tang vật bị thu giữ /// Ảnh: Hoàng Giáp

Công ty dược bán thuốc hết hạn dùng

2
Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện nhiều chủng loại thuốc trị bệnh đã hết hạn sử dụng nhưng được trưng bày chung với thuốc còn hạn dùng.