thuốc làm từ thịt người
Làm dân khó lắm, phải đâu chuyện đùa

Làm dân khó lắm, phải đâu chuyện đùa

0
Nghe thông tin 'thuốc làm từ thịt người' thì làm sao mà không cảm thấy sợ hãi. Rồi chắc chắn là trông mong vào vai trò của các nhà quản lý.