Tìm kiếm theo

Tìm thấy 4 kết quả về bảo tồn kiến trúc

Sắp xếp theo
Bảo tồn kiến trúc cầu Long Biên

Bảo tồn kiến trúc cầu Long Biên

0
Cầu Long Biên là công trình có giá trị lịch sử cao của Hà Nội, việc sửa chữa, cải tạo cây cầu cần làm theo hướng bảo tồn
Quên bảo tồn kiến trúc xưa

Quên bảo tồn kiến trúc xưa

0
Nhiều ý kiến cho rằng, các cơ quan chức năng cần phải xây dựng một cơ chế kiểm soát chặt chẽ trong việc ứng xử với các công trình kiến trúc xưa, đưa chúng vào danh mục xếp hạng để bảo tồn.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng