kỷ luật cảnh cáo

Tìm kiếm theo

Tìm thấy 90 kết quả về kỷ luật cảnh cáo

Sắp xếp theo
Ông Lê Viết Chữ
 /// Ảnh: Ngọc Thắng

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị kỷ luật cảnh cáo

0
Bộ Chính trị khẳng định vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Viết Chữ là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân đến mức cần phải xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.