ngoại tình

Tìm thấy 424 kết quả về ngoại tình

Sắp xếp theo
Những tội phạm đeo gông thời Pháp thuộc, chuẩn bị ra pháp trường /// ẢNH: CHARLES-ÉDOUARD HOCQUARD

'Hoàng Việt hình luật' phạt tội thông gian, ngoại tình ra sao?

3
Hoàng Việt hình luật được ban bố để xét xử người dân Trung kỳ, ngay điều 2 đã đề cao tính tuân thủ pháp luật nhằm tránh sự tùy tiện khi áp dụng, “hễ trái một điều khoản nào trong luật này, tức là phạm tội luật hình”.