thuế thu nhập cá nhân

Tìm thấy 149 kết quả về thuế thu nhập cá nhân

Sắp xếp theo
Giảm thuế GTGT sẽ góp phần kích cầu trên thị trường  /// Ảnh: M.Phương

Nhanh chóng giảm thuế thu nhập cá nhân

1
Giảm giá hàng hóa thông qua giảm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân là giải pháp để kích cầu tiêu dùng hiệu quả trong bối cảnh hiện nay.
/form>