Tìm thấy 151 kết quả về viên chức

Sắp xếp theo
Khổ như 'chạy' chứng chỉ viên chức

Khổ như 'chạy' chứng chỉ viên chức

37
Những quy định chứng chỉ vẫn 'biết là không cần phải thế' nhưng 'luật nó thế' đang đẻ ra những tình huống dở khóc, dở cười.