đà lạt

Tìm thấy 1,794 kết quả về đà lạt

Sắp xếp theo
Thầy cô giáo ở Đà Lạt thu hoạch rau  /// LÂM VIÊN

Xin rau Đà Lạt tặng vùng dịch Covid-19 TP.HCM

0
Có hai người đàn ông, một là thầy giáo, người còn lại làm ở một doanh nghiệp. Hơn một tháng qua họ đến các nhà vườn ở Đà Lạt xin rau, kết nối nhiều người cùng thu hoạch gửi hàng chục tấn rau về giúp vùng dịch TP.HCM.