Tìm kiếm theo

Tìm thấy 76 kết quả về đại biểu hđnd

Sắp xếp theo
Giảm đại biểu HĐND có thiếu người giám sát ?

Giảm đại biểu HĐND có thiếu người giám sát ?

2
Sáng 25.8, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo “Chính phủ và chính quyền địa phương”, nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia đóng góp xây dựng dự án luật sửa 2 luật: Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương.