Tìm kiếm theo

Lọc bài viết theo

Tìm thấy 2 kết quả về đầu tư có sử dụng đất

Sắp xếp theo
Thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất phải ký quỹ

Thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất phải ký quỹ

0
Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ vừa ký quyết định số 27/2012/QĐ-UBND về việc Quy định ký quỹ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Dự án đầu tư phải ký quỹ ở các lĩnh vực có nhiều lợi thế kinh doanh như: du lịch, dịch vụ; cao ốc văn phòng; nhà ở thương mại; khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án khác theo quyết định của UBND TP.Cần Thơ.
Hà Nội: Sớm có quy chế quản lý đầu tư xây dựng sau đấu giá quyền sử dụng đất

Hà Nội: Sớm có quy chế quản lý đầu tư xây dựng sau đấu giá quyền sử dụng đất

0
Năm 2007 Hà Nội đặt chỉ tiêu thu 2.200 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất ĐGQSDĐ. Theo đó, 28 dự án sẽ phải hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để đưa ra đấu giá với 44 ha; 12 dự án còn lại (bao gồm cả dự án chuyển tiếp và dự án mới) tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất phục vụ đấu giá.