tình hình trên biển
Đánh giá việc thực hiện UNCLOS

Đánh giá việc thực hiện UNCLOS

0
Theo tin từ Bộ Ngoại giao, Diễn đàn biển ASEAN lần thứ 5 (AMF-5) và Diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần 3 (EAMF-3) sẽ được tổ chức từ ngày 26 - 28.8 tại Đà Nẵng. Đoàn VN do Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh dẫn đầu tham dự cả hai diễn đàn.