tính pháp lý
Đừng mất tiền oan khi học chương trình nước ngoài

Đừng mất tiền oan khi học chương trình nước ngoài

0
Trước những bất cập trong việc quản lý các trường có yếu tố nước ngoài, nhà nước đang đưa ra nhiều quy định phù hợp với thực tế nhằm giúp những cơ sở này hoạt động đúng luật, học viên không phải mất tiền oan vì những khóa học không có tính pháp lý.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng