tơ chỉ
Lắt léo chữ nghĩa: Từ tơ chỉ đến ngó ý

Lắt léo chữ nghĩa: Từ tơ chỉ đến ngó ý

0
Phần lớn những bản Kiều quốc ngữ lưu hành từ trước đến nay đều ghi câu 2242 của Truyện Kiều là:
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng
Ngó ý
đối với tơ lòng.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng