tòa án công lý châu âu
Anh có thể đơn phương ngừng Brexit

Anh có thể đơn phương ngừng Brexit

0
Tòa án Công lý châu Âu nói Anh có thể ngừng tiến trình rút ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit), mà không cần thông qua các thành viên EU khác.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng